10-06-2014 — 

Recent kreeg het Gemeentearchief Schiedam een klein familiearchief geschonken van Hans Landsvater, vrijwillger bij het Gemeentearchief. Hierbij zaten verschillende mooie briefkaarten uit de mobilisatietijd van 1914-18.

wk24_3_0.jpg
Mobilisatie postkaart

Schiedammer Nicolaas (Klaas) Jansson en Wilhelmine Zwamborn trouwden in maart 1914. Klaas was in de lichting van 1907 ingedeeld bij de infanterie, en sinds augustus 1914 was hij gemobiliseerd als dienstplichtig soldaar bij het 33ste Bataljon Landweer-Infanterie. Pas in 1919 kreeg hij groot verlof. Gedurende de mobilisatietijd stuurden Wilhelmine en Klaas elkaar briefkaarten, waarvan sommige voorkanten de mobilisatie als thema hadden. 

wk24_1_1.jpg
wk24_2_0.jpg

wk24_5.jpgwk24_4.jpg
Voorkant Jansson's dienstboekje