09-06-2011 — 

Het Gemeentearchief Schiedam heeft goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat we een mooie aanwinst hebben; de huwelijksbijlagen uit de periode 1943-1989. Dit zijn, de naam zegt het al, bijlagen bij de huwelijksakten. Een rijke bron, met veel leuke stukken! Het slechte nieuws is dat we de eerste stukken pas in 2019 openbaar mogen maken. Dat doen we natuurlijk niet om u te plagen. Op de stukken rust een openbaarheidbeperking van 75 jaar om (de privacy van) de personen die in de stukken genoemd worden te beschermen.

goedenslechtnieuws.jpg

De stukken zijn vorige week overgedragen aan het Gemeentearchief Schiedam. De huwelijksbijlagen in Nederland worden eerst bewaard door het ministerie van Justitie en vervolgens door het Nationaal Archief in Den Haag. Dat mag echter regionale of lokale archieven vragen de stukken betreffende hun gebied te beheren. Het Gemeentearchief Schiedam is daar natuurlijk graag op ingegaan. De stukken zijn nog niet openbaar, maar in de tussentijd gaan we hard aan het werk om deze te scannen. Dus wanneer in 2019 de stukken uit 1943 openbaar worden, dan zijn ze direct via onze webstek beschikbaar! 

Voorbeelden

Niet bij elke huwelijksakte waren bijlagen vereist. Als die er wel zijn gaat het vaak om geboorteakten, bewijzen van inschrijving in de Burgerlijke Stand of bewijzen van huwelijksaankondiging. Voor een rechtsgeldig huwelijk was ook toestemming van de ouders vereist, en daar komen interessante zaken uit… Dat van variëren van bewijs dat een ouder niet in staat is om iets te verklaren, bijvoorbeeld via een overlijdensakte, een verklaring van krankzinnigheid of doordat de betreffende persoon door de oorlogsomstandigheden vermist of niet in het land is – bijvoorbeeld in krijgsgevangenschap. 
Als één van de huwelijkskandidaten in het buitenland was geboren waren uittreksels van het geboorteland nodig. Voor wie bijvoorbeeld in Duitsland was geboren was een Ehefähigkeitszeugnis (verklaring van huwelijksbevoegdheid) compleet met adelaar-en-hakenkruisstempels vereist.

Tijdsbeeld

Ook schokkend; een klein briefje uit 1945 waarop de huwelijkskandidaten verklaren dat noch hun grootouders, noch zijzelf ‘van joodschen bloede’ zijn. Door de bijlagen bladerend komt men rond december 1945 de eerste vergunning om als Engels militair te trouwen tegen, Engelse en Canadese geboortebewijzen, en toestemming van militaire commandanten.

In de tussentijd

Hopelijk bent u niet te teleurgesteld. Vrolijk uzelf anders op door eens met SchiedamGen de meer dan 125.800 wél beschikbare akten in te kijken. En we krijgen binnenkort ook nog notariële archieven, die al wel snel openbaar worden!