Omslag van Historische Atlas van Schiedam

De groei en stedelijke ontwikkeling van Schiedam zijn op fraaie wijze geboekstaafd in deze rijk geïllustreerde, groot formaat atlas.

In december 2014 kwam de 'Historische Atlas van Schiedam, stad van vis, schepen en jenever' uit. Deze publicatie past in de reeks historische atlassen van uitgeverij Vantilt. 
Het boek is verkrijgbaar van € 20,57 voor de aanbiedingsprijs van € 7,63!

Groei van Schiedam

Toen Schiedam in 1275 stadsrechten kreeg, bestond de stad pas enkele decennia als nederzetting bij een dam in de rivier Schie. Arbeiders zetten hier ladingen over op schepen die Holland in gingen. Het buurdorp Rotterdam en de stad Delft ontpopten zich als geduchte concurrenten en Schiedam moest zich tevredenstellen met haringvisserij als belangrijkste economische activiteit. De bloei die daarvan het gevolg was, leidde aan het begin van de 17e eeuw tot de eerste ruimtelijke uitbreiding. Toen de visserij later in die eeuw verdween, kwamen de branders en distillateurs. Dankzij de jenever ontliep Schiedam de economische stagnatie die Nederland in de 18e eeuw teisterde.

Rond 1860 brak Schiedam door zijn middeleeuwse schil en begon een langdurige uitbreiding naar het oosten, het zuiden en het westen. De vestiging van enkele grote scheepswerven markeert het begin van een nieuwe bloeiperiode. In 1941 kreeg Schiedam door de annexatie van Kethel en Spaland nog één keer een gebiedsuitbreiding in noordelijke richting. Grootse plannen voor uitbreiding tot een stad van 120.000 inwoners werden echter geen werkelijkheid, de teloorgang van de scheepsbouw maakte aan die droom een eind.

Het boek is verkrijgbaar voor € 7,00.