Gemeentewerken_1907.jpg


Plattegrond van Schiedam (1907)
Schaal 1:2000, fragment. Uitgave Gemeentearchief Schiedam 1991.

Te koop voor € 1,03