Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluiten

de straatnaam Blauwhuishof vast te stellen voor de openbare ruimte tussen de Nieuwe Haven, de Oranjestraat en Lange Nieuwstraat nummers 187 en 191, volgens de bij dit besluit horende tekening.

Aldus vastgesteld op 27 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, drs. K.D. Handstede
de burgemeester, C.H.J. Lamers

Herziening besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam besluiten

het besluit van 27 augustus 2019 (adviesnota 19INT00233) te herzien en de straatnaam Blauwhuishof vast te stellen voor de openbare ruimte tussen de Nieuwe Haven, de Oranjestraat en Lange Nieuwstraat 187 en 191, conform de bij dit besluit behorende tekening.

Aldus vastgesteld op 27 januari 2020.

Burgemeester en wethouders van Schiedam,
de secretaris, drs. M.A. van den Hende, wnd.
de burgemeester, C.H.J.Lamers

Link naar publicatie in het Gemeenteblad