U bent nu aangekomen op een wat zakelijker gedeelte van de website van het gemeentearchief. Hier zijn de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van het Gemeentearchief Schiedam en zijn bezoekers na te lezen. 

U kunt via de link de archiefverordening van de gemeente Schiedam 2017 inzien. Deze is op 18 december gepubliceerd en treedt vanaf 19 december 2017 in werking.

Via deze link kunt u het Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam houdende regels omtrent beheer informatiebeheer gemeente Schiedam 2019 inzien.

Niet te verwarren met het besluit van het college van B&W houdende regels omtrent vaststelling van de 
Aanwijzingsbesluiten informatiebeheer gemeente Schiedam 2020