Oorspronkelijk gepubliceerd op 3-5-2018

Vanaf 1888 tot 1971 waren in Schiedam commerciële adresboeken in omloop. In deze bron staan veel nuttige gegevens zoals wie op een bepaald adres woonde, wat het beroep van de hoofdbewoner was én, als een bewoner een aansluiting had, het telefoonnummer. De boeken waren via de webstek doorzoekbaar, vanaf nu via de Beeldbank.

adresboeken
Adresboeken via Beeldbank

De adresboeken waren via de webstek doorzoekbaar, maar nu dus via de Beeldbank, of via deze directe koppeling.

De boeken zijn eigenlijk een soort voorloper van de telefoongidsen. (Die zijn op hun beurt ook al bijna geschiedenis, want dit jaar zal na 138 jaar de laatste gids worden uitgegeven. )

Adresboeken kunnen een goede aanvulling zijn op bronnen die gebruikt worden voor stamboomonderzoek of onderzoek naar de geschiedenis van een huis en zijn bewoners. Naast adressen en beroepen bevatten adresboeken ook gegevens over:

  • bestuursleden en ambtenaren van de gemeente Schiedam;
  • kiesdistricten;
  • posterijen, telegrafie en telefonie;
  • spoorwegen, expeditieondernemingen (vrachtwagens en boden);
  • rustende schutterij, brandweer, politie (rijksveldwacht) (keurmeesters van vlees en vis), garnizoen en aanverwante militaire zaken;
  • volksgezondheid (ziekenfondsen en begraafplaatsen), artsen, ziekenhuizen;
  • onderwijs, muziekscholen en verenigingen, huisonderwijs, sport, kerkgenootschappen, banken, vakverenigingen, culturele verenigingen;
  • rijksbelastingen (lijst van ambtenaren), kamer van koophandel, sociëteiten;
  • politieke partijen, waterschappen en dijkcolleges, rechtspraak;
  • fabrieken en bedrijven, verzekeringen.

Deze gegevens zijn terug te vinden in het algemene gedeelte aan het begin van elk adresboek.

In de oudere delen kan in de alfabetische namenlijst na het adres een letter en cijfercombinatie staan. Deze nummers verwijzen naar de wijkregisters. De combinatie verwijst naar een van de zeven wijken (A-G), de cijfercombinatie verwijst naar het perceelnummer.

Overzicht van de aanwezige adresboeken

Niet elk jaar verscheen er een nieuw adresboek. In de volgende jaren zijn er adresboeken uitgegeven in Schiedam; 1888, 1897, 1899, 1901, 1904, 1908, 1911, 1917, 1924, 1929, 1934, 1941,1950, 1954, 1968 en 1971.

Omdat adresboeken niet ieder jaar werden uitgegeven kan het zijn dat sommige gegevens niet meer actueel waren. Anders is dit bij de bevolkingsregistratie, waar iedere verhuizing direct ingeschreven is.