In 2003 was het veertig jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders huis en haard verlieten om hun heil in Nederland te gaan zoeken. Over deze eerste jaren is niet zoveel bekend: hoe leefde men, hoe woonde men, hoe was de relatie met het thuisfront en hoe ervoer men Schiedam? 

Het Gemeentearchief Schiedam maakte hier in samenwerking met andere partijen een boekje over. Dit is niet meer verkrijgbaar, maar wel in pdf formaat in te zien.